DANH MỤC SẢN PHẨM
Thiết bị môi trường
Thiết bị công nghiệp
BẢN ĐỒ CÔNG TY
A6
Mã SP: A6
KT: 238x152x124 mm
A8
Mã SP: A8
KT: 354 x 210 x 143 mm
A9
Mã SP: A9
KT: 482 x 308 x 178 mm
A5
Mã SP: A5
KT: 198x135x90 mm
Khay nhựa DT1
Mã SP: DT1
KT: 180 x 120 x 80 mm
Khay nhựa DT2
Mã SP: DT2
KT: 250 x 150 x 110 mm
Khay nhựa DT3
Mã SP: DT3
KT: 353 x 210 x 147 mm
Thùng nhựa B5
Mã SP: B5
KT: 600 x 388 x 300 mm
PL06-LK
Mã SP: PL06-LK
KT: 1100 x 1100 x 150 mm
PL04-LS
Mã SP: PL04-LS
KT: 1000 x 600 x 100 mm
PL12-LK
Mã SP: PL12-LK
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
PL01-LS
Mã SP: PL01-LS
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
PL15-LK
Mã SP: PL15-LK
KT: 1100 x 1100 x 125 mm
SG 1210
Mã SP: SG 1210
KT: 1200 x 1000 x 145 mm
PL05-LK
Mã SP: PL05-LK
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
1210C1
Mã SP: 1210C1
KT: 1200 x 1000 x 145 mm
PL03-LS
Mã SP: PL03-LS
KT: 1200 x 1000 x 78 mm
PL07-LS
Mã SP: PL07-LS
KT: 600 x 600 x 100 mm
PL02-HG
Mã SP: PL02-HG
KT: 1200 x 1000 x 145 mm
PL02-LS
Mã SP: PL02-LS
KT: 1200 x 1000 x 78 mm
PL09-LK
Mã SP: PL09-LK
KT: 1100 x 1100 x 150 mm
Thùng nhựa B7
Mã SP: B7
KT: 370 x 280 x 125 mm
Thùng nhựa B6
Mã SP: B6
KT: 438 x 293 x 252 mm
Thùng nhựa B8
Mã SP: B8
KT: 520 x 424 x 220 mm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
024.6260.4020
024.6260.4040
Support 24/7
Thiết bị môi trường
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Thiết bị công nghiệp
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Điện thoại : 024.6260.4040
estore
bỏ rác vào thùngbảo vệ môi trường
HOTLINE
0912.250.625
Support 24/7