DANH MỤC SẢN PHẨM
Thiết bị môi trường
Thiết bị công nghiệp
BẢN ĐỒ CÔNG TY
PL11-LK
Mã SP: PL11-LK
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
HS016-SH
Mã SP: HS016-SH
KT: 595x400x190 mm ± 10%
HS018-SH
Mã SP: HS018-SH
KT: 525x370x215 mm ± 10%
HS015-SH
Mã SP: HS015-SH
KT: 1186x886x668 mm ±10%
HS011-SH
Mã SP: HS011-SH
KT: 715x465x330 mm ± 10%
HS014-SH
Mã SP: HS014-SH
KT: 610x420x250 mm ± 10%
HS020-SH
Mã SP: HS020-SH
KT: 585x385x180 mm ± 10%
HS022-SH
Mã SP: HS022-SH
KT: 850x630x525 mm ± 10%
HS010-SH
Mã SP: HS010-SH
KT: 610 x 420 x 100 mm ± 10%
HS005-SH
Mã SP: HS005-SH
KT: 610x420x390 mm ± 10%
HS002-SH
Mã SP: HS002-SH
KT: 525x355x150 mm ± 10%
Mã SP: HS004-SH
KT: 610x420x310 mm ± 10%
Mã SP: HS009-SH
KT: 610x420x190 mm ± 10%
HS008-SH
Mã SP: HS008-SH
KT: 610x420x150 mm ± 10%
PL01-HG
Mã SP: PL01-HG
KT: 1200 x 1000 x 145 mm
P 701
Mã SP: P 701
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
P 704
Mã SP: P 704
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
PL16-LK
Mã SP: PL16-LK
KT: 1200 x 1200 x 150 mm
HS012-SH
Mã SP: HS012-SH
KT: 505x350x310 mm ± 10%
HS013-SH
Mã SP: HS013-SH
KT: 560x375x300 mm ± 10%
B3
Mã SP: B3
KT: 472 x 332 x 184 mm
B1
Mã SP: B1
KT: 630 x 420 x 200 mm
Thùng nhựa B2
Mã SP: B2
KT: 452 x 272 x 120 mm
PL08-LK
Mã SP: PL08-LK
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
024.6260.4020
024.6260.4040
Support 24/7
Thiết bị môi trường
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Thiết bị công nghiệp
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Điện thoại : 024.6260.4040
estore
bỏ rác vào thùngbảo vệ môi trường
HOTLINE
0912.250.625
Support 24/7