DANH MỤC SẢN PHẨM
Thiết bị môi trường
Thiết bị công nghiệp
BẢN ĐỒ CÔNG TY
HS0199-SH
Mã SP: HS0199-SH
KT: 780 x 500 x 430 mm
Mã SP: C2
KT: KT ngoài: 780 x 498 x 449 mm
Gấp - TGX
Mã SP: G?p - TGX
KT: KT ngoài: 595 x 400 x 305 mm
C3
Mã SP: C3
KT: KT ngoài: 850 x 627 x 536 mm
C1
Mã SP: C1
HS016-SH
Mã SP: HS016-SH
KT: 595x400x190 mm ± 10%
HS018-SH
Mã SP: HS018-SH
KT: 525x370x215 mm ± 10%
HS015-SH
Mã SP: HS015-SH
KT: 1186x886x668 mm ±10%
HS011-SH
Mã SP: HS011-SH
KT: 715x465x330 mm ± 10%
HS014-SH
Mã SP: HS014-SH
KT: 610x420x250 mm ± 10%
HS020-SH
Mã SP: HS020-SH
KT: 585x385x180 mm ± 10%
HS022-SH
Mã SP: HS022-SH
KT: 850x630x525 mm ± 10%
HS010-SH
Mã SP: HS010-SH
KT: 610 x 420 x 100 mm ± 10%
HS005-SH
Mã SP: HS005-SH
KT: 610x420x390 mm ± 10%
HS002-SH
Mã SP: HS002-SH
KT: 525x355x150 mm ± 10%
Mã SP: HS004-SH
KT: 610x420x310 mm ± 10%
Mã SP: HS009-SH
KT: 610x420x190 mm ± 10%
HS008-SH
Mã SP: HS008-SH
KT: 610x420x150 mm ± 10%
HS012-SH
Mã SP: HS012-SH
KT: 505x350x310 mm ± 10%
HS013-SH
Mã SP: HS013-SH
KT: 560x375x300 mm ± 10%
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
024.6260.4020
024.6260.4040
Support 24/7
Thiết bị môi trường
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Thiết bị công nghiệp
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Điện thoại : 024.6260.4040
estore
bỏ rác vào thùngbảo vệ môi trường
HOTLINE
0912.250.625
Support 24/7