DANH MỤC SẢN PHẨM
Thiết bị môi trường
Thiết bị công nghiệp
BẢN ĐỒ CÔNG TY
Cabin bảo vệ giao thông
Mã SP: CB-06
KT: 190 x 190 x 310 cm
Bốt gác bảo vệ giao thông hình lục lăng
Mã SP: BG-1.6GT
KT: 160 x 160 x 290 cm
Mã SP: CB-02
KT: 120 x 120 x 230 (cm)
Cabin bảo vệ mái cong
Mã SP: CB-06
KT: 1.2 x 1.2 x 2.3
Khay nhựa DT4
Mã SP: DT4
KT: 485 x 300 x 170 mm
Thùng nhựa Gấp - G1 màu xanh da trời
Mã SP: G1
KT: KT ngoài: 658 x 448 x 332 mm
Thùng nhựa B9
Mã SP: B9
KT: KT ngoài: 495 x 395 x 115 mm
HS0199-SH
Mã SP: HS0199-SH
KT: 780 x 500 x 430 mm
Mã SP: C2
KT: KT ngoài: 780 x 498 x 449 mm
Gấp - TGX
Mã SP: G?p - TGX
KT: KT ngoài: 595 x 400 x 305 mm
C3
Mã SP: C3
KT: KT ngoài: 850 x 627 x 536 mm
C1
Mã SP: C1
PL01-LK
Mã SP: PL01-LK
KT: 1200 x 800 x 180 mm
PL04-LK
Mã SP: PL04-LK
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
PL10-LK
Mã SP: PL10-LK
KT: 1200 x 1000 x 150 mm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
024.6260.4020
024.6260.4040
Support 24/7
Thiết bị môi trường
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Thiết bị công nghiệp
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Điện thoại : 024.6260.4040
estore
bỏ rác vào thùngbảo vệ môi trường
HOTLINE
0912.250.625
Support 24/7