DANH MỤC SẢN PHẨM
Thiết bị môi trường
Thiết bị công nghiệp
BẢN ĐỒ CÔNG TY
Thùng nhựa Gấp - G1 màu xanh da trời
Mã SP: G1
KT: KT ngoài: 658 x 448 x 332 mm
Thùng nhựa B9
Mã SP: B9
KT: KT ngoài: 495 x 395 x 115 mm
B3
Mã SP: B3
KT: 472 x 332 x 184 mm
B1
Mã SP: B1
KT: 630 x 420 x 200 mm
Thùng nhựa B2
Mã SP: B2
KT: 452 x 272 x 120 mm
Thùng nhựa B5
Mã SP: B5
KT: 600 x 388 x 300 mm
Thùng nhựa B7
Mã SP: B7
KT: 370 x 280 x 125 mm
Thùng nhựa B6
Mã SP: B6
KT: 438 x 293 x 252 mm
Thùng nhựa B8
Mã SP: B8
KT: 520 x 424 x 220 mm
HS003-SB
Mã SP: HS003-SB
KT: 610x420x190 mm ± 10%
HS006-SB
Mã SP: HS006-SB
KT: 530x430x110 mm ± 10%
HS007-SB
Mã SP: HS007-SB
KT: 610x420x150mm ± 10%
HS025-SB
Mã SP: HS025-SB
KT: 610x430x100 mm ± 10%
HS019-SB
Mã SP: HS019-SB
KT: 610x420x310 mm ± 10%
HS017-SB
Mã SP: HS017-SB
KT: 610x420x250 mm ± 10%
A2
Mã SP: A2
KT: 615 x 382 x 202 mm
A3
Mã SP: A3
KT: 378 x 305 x 153 mm
A4
Mã SP: A4
KT: 235 x 150 x 81 mm
A7
Mã SP: A7
KT: 350 x 280 x 136 mm
B4
Mã SP: B4
KT: 510 x 340 x 169 mm
B10
Mã SP: B10
KT: 495 x 395 x 235 mm
KPT02-SB
Mã SP: KPT02-SB
KT: 515x430x225 mm ± 10%
KPT01-SB
Mã SP: KPT01-SB
KT: 380x230x140 mm ± 10%
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
024.6260.4020
024.6260.4040
Support 24/7
Thiết bị môi trường
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Thiết bị công nghiệp
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Hỗ trợ kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Điện thoại : 024.6260.4040
estore
bỏ rác vào thùngbảo vệ môi trường
HOTLINE
0912.250.625
Support 24/7